Hundarna

Dagmar

HD: UA
Ögon: UA
Utställning: SU(u)Ch
Lydnad: LPI

Trassa

HD: A
AD: UA
Ögon:
Utställning: 1xHp, 2a Junkk, NRK
Jakt: WT; 78/100 poäng

1:a pris i BK, NRK
2:a pris i Ökl, Norge

Avkommebeskriven

Terry

HD: A
AD: UA
Ögon: UA
Utställning: ÖKK 1 14xCK, BHKL 3, 1xCert i Norge
Jakt: WT; 64/100 poäng, Domarens Val på Walk Up.
3:e pris i NKL
Viltspår: SVCh
Känd mental status

Copyright (c) 2006-2015 Sara Jarvoll